Forside | Historie | Medlemsnyt | Udgivelser | Medlemskab | Bestyrelsen | Arthur Köpckes Mindefond  
   
Forside    
 

Den Danske Radeerforening

Nyvej 12A
1851 Frederiksberg C


Den Danske Radeerforening er en landsdækkende kunstforening, der har til formål at udgive originalgrafik og anden kunst på papir af høj kvalitet samt at udbrede kendskabet til den aktuelle billedkunst.

Vi udgiver grafik af væsentlige nutidskunstnere, fortrinsvis på et tidligt tidspunkt i deres karrierer, hvor vi med udgivelserne kan være med til at præsentere kunstnerne for et større publikum.

Medlemmer af foreningen modtager et eksemplar af en til flere udgivelser årligt. Foreningen indkøber desuden med mellemrum unika, som f.eks. tegninger, der kan erhverves af medlemmerne til meget fordelagtige priser.

To gange om året udsender vi bladet Medlemsnyt", hvori vi informerer om nye udgivelser, kunstnerne bagved og om foreningens virke i øvrigt.

Vi arrangerer også - med mellemrum - udstillinger af foreningens udgivelser.

Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse, der består af 7 kunstnere, kunsthistorikere og andre med et indgående kendskab til den aktuelle kunstscene.

Foreningen optager - for tiden - ikke nye medlemmer og ventelisten er pt. lukket.NYUDGIVELSER
Melanie Kitti
Uden titel, 2024
Silketryk i 5 farver på sandpapir
Papirformat: 23 × 28 cm.
Oplag: 400 – signeret, dateret og nummereret

 
  © Den Danske Radeerforening