Forside | Historie | Medlemsnyt | Udgivelser | Medlemskab | Bestyrelsen | Arthur Köpckes Mindefond  
   
Medlemskab    
 

Medlemskab

Den Danske Radeerforening optager - for tiden - ikke nye medlemmer.
Henvendelse om kontingentindbetaling og modtagelse af medlemsudsendelser rettes til:

Christian Foghmar
Slettebjergvej 26
2750 Ballerup
Tlf. 41 40 39 29
E-mail: mail@dendanskeradeerforening.dk

Henvendelse i øvrigt om foreningen rettes til formanden:

Niels Starck
Nyvej 12A, 4.tv.
1851 Frederiksberg C
Tlf. 21 79 33 26
E-mail: nielsstarck@gmail.com


Kontingentet andrager 800 kr. årligt.

Medlemmerne modtager én udgivelse gratis to gange om året, ret til at erhverve andre af foreningens udgivelser til medlemspris samt foreningens blad Medlems-nyt, der tilsendes sammen med hver medlemsudgivelse.

 
  © Den Danske Radeerforening