Forside | Historie | Medlemsnyt | Udgivelser | Medlemskab | Bestyrelsen | Arthur Köpckes Mindefond  
   
Historie    
 

Af Den Danske Radeerforenings historie

Den Danske Radeerforening blev stiftet i 1853 af guldaldermalerne Constantin Hansen, Vilhelm Kyhn, Wilhelm Marstrand, Jørgen Roed og Jørgen Sonne samt kunsthistorikeren N.L. Høyen, museumsmanden A. Strunk, kobberstikkeren C.E. Sonne og konferensråd C.F. Holm.

Formålet med stiftelsen var at fremme produktionen af dansk grafik og udbrede kendskabet til den kunst, som blev skabt i dette medie. I modsætning til datidens kommercielle forlag, der fortrinsvis udgav reproduktioner af eksisterende kunstværker, lagde foreningen fra starten vægt på at udgive originalgrafik, skabt af kunstnerne til formålet. Værkerne blev som i dag udsendt til de, som havde meldt sig ind i foreningen.

I Radeerforeningens første godt 100 år var det hovedsaligt raderinger, som blev udgivet, og kun enkelte træsnit og litografier. Fra sidst i 1960érne kom udgivelserne desuden til at omfatte linoleums- og offsettryk, fotogravure og fotografi, ligesom der siden begyndelsen af 1990’erne er blevet erhvervet en del unika, dvs. originale værker på papir som f.eks. tegninger, der er blevet tilbudt medlemmerne til fordelagtige priser.

Gennem tiden har Radeerforeningen udgivet så godt som alle betydende navne i dansk kunst, i reglen på et tidligt tidspunkt i kunstnernes karrierer. Det er blevet til godt 500 værker i alt, omfattende så kendte navne som J. Th. Lundbye, P.S. Krøyer, Peter Ilsted, Hans Nikolaj Hansen, Frans Schwartz, J.F. Willumsen, Axel Jørgensen, Ejnar Nielsen, Johannes Larsen, Axel Salto, Wilhelm Freddie, Søren Hjorth Nielsen, Palle Nielsen, Svend Wiig Hansen, Albert Mertz,
Sven Dalsgaard, Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby, Kirsten Ortwed, Knud Odde, Lars Nørgård,
Erik A. Frandsen, Peter Bonde, Claus Carstensen, Christian Lemmerz, Michael Kvium, Peter Land, Joacim Koester, Ann Lislegaard, Henrik Olesen, Kirstine Roepstorff, Olafur Eliasson, Lilibeth Cuenca Ramussen, Lise Harlev, Julie Nord,
Simon Dybbroe Møller, Christian Vind,
Henrik Plenge Jacobsen, Katya Sander, Danh Vo,
Vinyl-Terror- & -Horror, Christina Hamre,
Marie Søndergaard Lolk, Svend-Allan Sørensen, Gudrun Hasle, Pind, Lene Adler Petersen, Henriette Heise, Pernille Kapper Williams,
Sophie Kalkau, Else Marie Pade, Astrid Svangreen, Superflex, Kristoffer Hultenberg og Nanna Debois Buhl, Marie Kølbæk Iversen, Martin Erik Andersen, Mette Winckelmann, Jean Marc Routhier. Amalie Smith
, Ulrik Heltoft, Lea Porsager, Ursula Nistrup, Ulrik Heltoft, Mads Lindberg, Stense Andrea Lind-Valdan, Rasmus Myrup, Kåre Frang og Nina Beier & Simon Dybbroe Møller, Bodil Nielsen.


Fra de tidlige 1990’re er udenlandske samtids-kunstnere med mellemrum blevet inviteret til at skabe værker til foreningens medlemmer. Det drejer sig bl.a. om Lawerence Weiner, Günter Förg, Martin Kippenberger, Albert Oehlen, Ilya Kabakov, David Shrigley, Annika von Hausswolff, Elke Krystufek, Simon Starling, Fallen Fruit, Sonia Sheridan Landy, Alex Da Corte, João Penalva, Jonathan Monk, Lydia Hauge Sølvberg, Anna Bjerger og Lina Viste Grønli, Torbjørn Rødland, Ahmad Siyar Qasimi.

Også en del bogværker med originalgrafik er med tiden publiceret gennem foreningen, herunder Steen Stensen Blichers "Trækfuglene" med træsnit af Johannes Larsen, Adam Oehlenschlægers "Nordens guder" med træsnit af Axel Jørgensen, "Ijobs bog" med træsnit af Ejnar Nielsen, "Jeremias klagesange" med træsnit af Palle Nielsen, "Radeerforeningens danske Hieronymus og hans venner" med offsetlitografier af Richard Winther samt et oeuvrekatalog over raderinger, linoleumssnit og træsnit af Per Kirkeby.
Senest kunstnerbogen "Langs med fortællingen løber baner af bly" af Kristoffer Hultenberg. Bogen er i 2015 tildelt Den Danske Bogdesignpris, som årets bedste bogarbejde. Prisen er stiftet af Foreningen for Boghaandværk og uddeles hvert år til forrige års bedste bogarbejde. Og endelig  Joäo Penalva`s kunstnerbog “Album Men Asleep".

Et eksemplar af alle Radeerforeningens udgivelser er deponeret på Vejle Kunstmuseum. Samtlige udgivelser er ligeledes at finde i Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst, hvor også foreningens historiske arkiv er opbevaret.

Historie samlet


 
  © Den Danske Radeerforening